icon-menu
รายละเอียดธุรกิจ
About business
 
พวกเราให้การช่วยเหลือในการตั้งสายการผลิตในโรงงาน ตลอดจนงานติดตั้งได้ทั้งหมด โดยอ้างอิงจากงานวิจัยและการวางแผนของพวกเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายสูง โดยพนักงานแผนกต่างๆของเรานั้นถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา จึงนำเสนอทักษะและแนวคิดที่ดีที่สุดได้เสมอ ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการให้สำเร็จลุล่วงอย่างมั่นใจ เชื่อต่อประสานงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวคือการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
การค้นคว้า
ตรวจสอบตามเงื่อนไขด้วยข้อมูลที่แม่นยำ พิจารณาพื้นที่โรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้า, โกดัง และอื่นๆ
ที่ได้รับการร้องขอ จากมุมมองหลากหลาย พิจารณาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะสามารถใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค้นคว้า・ตรวจสอบ
調査・検証
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นกรณีของศูนย์กระจายสินค้า ความแข็งแรงของฐานวางและลักษณะโครงสร้างของชั้นวาง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ำหนักของสิ่งของที่ไหลมาตามสายพานและปริมาณสินค้าที่ต้องสต๊อกเตรียมไว้ตามปกติ นอกจากนี้เรายังค้นคว้าหาเงื่อนไขที่ตอบโจทย์ตามความพอใจและถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร ตัวอาคารหลังจากสร้างเสร็จแล้วพื้นที่ภายในยังคงว่างเปล่า พวกเราเริ่มออกแบบวางแผนตั้งแต่จุดนั้น ทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำการค้นหาความลึก ความยาว เพื่อที่จะออกแบบโครงสร้างสถานที่วางเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผน
นำเสนอไอเดียที่มีออกแบบเป็นภาพแบบแปลนโดยคำนึงถึงราคาและความปลอดภัย , ความทนทาน ,
เพิ่มประสิทธิภาพ , กำลังการผลิตและเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่สำคัญเข้าไปในพื้นที่ที่มีอยู่
แผนผัง การออกแบบ
ab-img9_2
ภาพแบบแปลนของอาคารที่จะรองรับอุปกรณ์ อยู่บนพื้นฐานของการออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำ
โดยภายในตัวอาคารจำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ โดยในแต่ละอย่างทั้งสายไฟและเสา ประตูทางเข้าออก แสงสว่างและอื่นๆ จะต้องไม่ให้เกิดอุปสรรค กีดขวางการปฏิบัติงานพนักงานที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่บริเวณนั้น ,วัสดุอุปกรณ์และสินค้าที่ไหลผ่าน เป็นการประหยัดพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน
นำเสนอ
เทคโนโลยีในการใช้ค้ำรับน้ำหนักวัตถุ , เทคโนโลยีในการใช้แขวนรับน้ำหนักวัตถุ และเทคโนโลยีการประกอบวัตถุในสามมิติ นั้นจะถูกประยุกต์ใช้เป็นกุญแจ ในการใช้พื้นที่ของสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทำงานและในพื้นที่พักผ่อน
ประยุกต์ พัฒนา
สามารถจัดเตรียมพื้นที่ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องจักรไปบนพื้นที่ราบไม่ได้ โดยอาจจะติดตั้งไปบนฐานที่มีขาตั้งยาวขึ้น หรืออาจจะแขวนจากเพดาน ทำเป็นสองมิติหรือสามมิติ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะแค่ตอนติดตั้งเครื่องจักรเท่านั้นเรื่องอื่นๆก็สามารถประยุกต์ใช้ได้
ยกตัวอย่างเช่น อาจจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหอคอยและท่าเรือ , การเซ็ตอัพเวที เป็นต้น
ความจริงแล้วเทคโนโลยีการแขวนจากที่ตั้งที่อยู่สูงนั้นถูกใช้อยู่ในโกดังของผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่มห่มด้วย
เราเป็นคู่คิดสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการสร้างพื้นที่ให้กับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด
สร้างสรรค์
นอกเหนือจากการผลิตโครงสร้างแล้วเรายังผลิตและออกแบบอุปกรณ์อื่นๆของระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะของรถไฟ ท่อดักท์ ถังขนาดใหญ่ เป็นต้น
สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมหรืออื่นๆ
ผลิต
製造
เราผลิตและออกแบบโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานผลิตและงานเชื่อมวัสดุต่างๆ เตาอบสุญญากาศ
ถังขนาดใหญ่ การเดินท่อ อุปกรณ์เกี่ยวกับการปล่อยไอเสีย
ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบสายส่งกำลังทางไฟฟ้ากับรถไฟโทไกโดชินคันเซน ในปัจจุบันถูกใช้ในระบบส่งกำลังในระหว่างสายรถไฟระหว่างจากโตเกียวถึงโอซาก้าจำนวนกว่า 10,000 ชิ้น
ก่อสร้าง
พวกเรายินดีน้อมรับตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งถึงการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่และโกดังระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการด้วยความรวดเร็ว แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
การติดตั้ง การก่อสร้าง
設置・工事
การดำเนินงานที่สอดคล้องกันจนกระทั่งถึงการก่อสร้าง สามารถให้คำมั่นสัญญาถึงความถูกต้อง กรณีที่เกิดปัญหาสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำสูงทั้งตอนออกแบบและตอนงานแล้วเสร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความชำนาญอย่างมากในการก่อสร้างและรับผิดชอบโดยพนักงานที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้เกิดความแตกต่างในแง่ของความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือและยังสามารถสร้างความพึงพอใจในด้านราคา
ดูแล
พวกเราขานรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนให้สอดคล้องกับการเริ่มสร้างธุรกิจใหม่และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ของลูกค้า
การบริการหลังการขาย
พวกเรามั่นใจในความทนทานของสินค้าของเรา แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านเลยไปหลายปี อาจจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ เมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะทำการซ่อมแซมและแก้ปัญหาด้วยการบริการและตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อธุรกิจของลูกค้า กรณีที่มีการติดตั้งปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่แล้วต้องทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบพื้นที่ใหม่นั้น ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลและกรุณามอบความไว้วางใจให้แก่เรา