icon-menu
技術を丸和ブランドにしていくのが目標です。
THÔNG ĐIỆP
Công việc của chúng tôi là phối hợp một cách tổng thể để thỏa mãn nhu cầu của quý khách!
MARUWA KOGYO là nhà sản xuất kỹ thuật tiên tiến quản lý về không gian.
Từng cái một, chặt chẽ, cẩn thận, nhanh chóng.
Chúng tôi coi trọng quy trình làm thỏa mãn quý khách hàng.
Suy nghĩ để tạo ra không gian. Hiện thực hóa không gian. Đó là công việc của chúng tôi.
Kỹ thuật tăng cường hỗ trợ, kỹ thuật treo, kỹ thuật kết hợp 3 chiều.
Bằng 3 kỹ thuật đó, chúng tôi tạo ra không gian sản xuất đã được khôi phục lại một cách sinh động, tối đa lại không gian đã bị giới hạn trước đó.
Công ty MARUWA KOGYO là nhà sản xuất tổng hợp về [quản lý không gian]


MARUWA KOGYO's 6 Total coordination