icon-menu
ร่วมงานกับเรา
Recruitment
 
การจ้างงาน
วิธีการรับสมัคร

ขั้นตอนในการรับสมัครสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงการจ้างงานเป็นไปตามขั้นตอนด้านล่าง กรุณาคลิก「Entry form

1. แบบฟอร์มสำหรับการสมัครงาน
กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มแล้วส่ง
2. การพิจารณาข้อมูล
พวกเราจะทำการติดต่อไปหลังจากได้พิจารณาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3. การจัดส่งเอกสาร
โปรดจัดส่งเอกสารตามที่พวกเราจะทำการร้องขอ
4. การคัดกรอง
จะทำการคัดเลือกเอกสารที่ถูกส่งมา
5. สัมภาษณ์
บริษัทของเราจะทำการติดต่อนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์
6. การประกาศผลของการรับสมัครงาน
จะทำการติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ท่านทราบโดยไม่คำนึกถึงการยอมรับของท่าน
แนวทางการสมัคร

ปัจจุบัน
บริษัทของเรากำลังเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาใหม่ตามตำแหน่งด้านล่าง
โดยผู้ที่จะจบการศึกษาในปี 2018 มีคุณสมบัติที่ต้องการดังนี้

  ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
ฝ่ายธุรการ พนักงานขาย พัฒนาคู่ค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
ฝ่ายเทคนิค วิศวกรขาย นำเสนอข้อมูลทางเทคนิคให้แกลูกค้า
วิศวกรโรงงาน ควบคุมดูแลงานติดตั้งเครื่องจักรและก่อสร้างในโรงงาน
วิศวกรออกแบบ ออกแบบงานติดตั้งเครื่องจักรและก่อสร้างในโรงงาน
วิศวกรผลิต ,ผู้จัดการผลิต การผลิตโดยรวม (การถอดแบบ→จัดทำรายระเอียดในการจัดซื้อ→ดำเนินการผลิต)
ควบคุมดูแลการผลิต(ระยะเวลาในการผลิตสินค้า , ระยะเวลาในการจัดส่ง ,
ควบคุมดูแลจัดการภายในสายการผลิตและเครื่องจักร)
ข้อมูลการทำงาน
เวลาทำงาน 8:30~17:30 เวลาทำงานจริง 7:45
วันหยุด สุดสัปดาห์ (เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน , อาทิตย์) , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดฤดูร้อน , ปีใหม่
พักร้อน 10 วัน สำหรับปีแรก
สวัสดิการ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างทำงาน , ประกันการจ้างงาน , สวัสดิการบำนาญ ,
เงินบำเหน็จ , ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม(ความเสียหายทางร่างกายและชีวิต)
ระบบการฝึกอบรม ระบบการสนับสุนนในการได้รับใบประกาศนียบัตร
จำนวนที่รับสมัคร เล็กน้อย
สาขาวิชา
ที่เปิดรับสมัคร
ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
เอกสารที่ต้องจัดส่ง Resume , ใบตรวจเช็คสุขภาพ , ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา , ใบแสดงผลการศึกษา
Entry Form

สำหรับท่านที่สนใจจะสมัคร ทางเราขออภัยในความไม่สะดวก กรุณากรอกข้อมูลโดยเฉพาะหัวข้อที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มด้านล่าง และกรุณากดปุ่ม 「ส่ง」ที่อยู่ที่ด้านล่างของหน้า
※ข้อมูลที่กรุณากรอกมาถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางบริษัทของเราจะดำเนินการจัดการอย่างเคร่งครัด
※เป็นหัวข้อที่จำเป็น

งานที่ต้องการสมัคร
เพศ